Big bags amb tanca

15/02/2013

Amb aquests tipus nous de big bag es solucionen els problemes amb el transport de materials molt fins o secs.

Big bags amb vàlvula tancada millora la presentació i qualitat dels productes, donat que s'evita la contaminació  per agents naturals i alteració al cap del temps d'estar emmagatzemats