Camions

20/05/2013

JORDI EXCAVACIÓ I TRANSPORT incorpora a la seva flota de camions, 3 nous models de tractores MERCEDES 1844