Nous embasos en sacs paletitzats

24/02/2015

Sacs transparents de 20 litres de capacitat.
48 sacs per palet.