Sols agricoles

CARACTERÍSTIQUES

  • Neutralitza l'acidesa.- Els cations de calci i magnesi substitueixen els hidrògens d'àcids del sòl, que poden augmentar els rendiments del cultiu desde un 10 a un 35%.
  • Font directa d'aliments per a les plantes.- El calci i el magnesi són nutrients de vital importància per a la vida vegetal. El calci es absorbit en forma de  pectoses de calci  insolubles a la membrana cel·lular de les plantes i el magnesi és un component essencial de la clorofil·la.
  • Augment de l'activitat d'altres nutrients.- Afavoreix la formació de nitrats, augmenta la fixació de nitrogen per les bacteries de les arrels. En alts nivells de potassi, poden reduir el contingut en Ca i Mg que són indispensables.
  • Increment de la matèria orgànica.- La descomposició de la vegetació per a la producció de l’humus s'accelera en els sòls alts en Ca i Mg, promovent una major alliberació de nitrogen.
  • L'augment dels organismes vius en el sòl.- Quan el Ph és neutre, la quantitat de cucs de terra augmenta i la multiplicació d'aquests organismes dóna al sòl una millor fertilitat.
  • Facilita l'arada.- L'ús d'aquest producte fa que el sòl sigui més fàcil de treballar i més fiable. També té una acció floculant sobre partícules d'argila.