sorra silici blanca

mides: 0/1 mm. no rentada

especial sols equestres i pistes de salt per caballs.