Triturats

TRITURATS Les graves triturades són materials molt utilitzats per a la decoració de jardins, espais públics, .. la seva utilització fomenta la protecció de la terra, davant canvis bruscos de temperatura, així com la conservació de la humitat del terreny. Es recomana l'ús, abans de la seva aplicació, de malles que eviten l'aparició de males herbes o plantes no desitjades.