Stany

Diferents formats presentació:
  • Granel
  • Granel 25 tones minim

Bloks de gruix variable:

aprox:  30  - 60 - 80 cm