Terra adobada

Terra per jardins i plantacions
50 % terra fina
25 % saulo cribat
25 % sustrat vegetal

Formats
  • Granel 1000kg
  • Big Bag 1000kg
  • Granel 25 tones minim