Cerámico Chocolate

0

El triturat ceràmic s'obte de la trituració de peces de terra cuita, com restes de rajols o altres peçes.

Color marron intens.

Baixa densitat i gran capacitat d'absorció.

Sols estabilitzats amb calç o ciment.

Mescla amb terres us decoratiu.

Especial cobertes ecològiques.

 Medidas: 0/5  5/14

Couleur:  Marron
Densité: 1000 à 1100 kg/m3
Epaisseur conseillée: 3 à 5 cm
Quantité conseillée par m²: 30 à 50L