sols estabilitzats

Sol Estabilitzat és un material de recobriment compost d'una barreja d'encenalls unides amb l'estabilitzador aglutinant. El revestiment és i segueix sent inpermeable a l'aigua i a l'aire.
La qualitat d'ús de estabilitzador és determinada en gran mesura per la qualitat de les mescles de pedra. Aquests són seleccionats amb molta cura, sobretot pel que fa a la duresa de la roca.
És i segueix sent un producte natural 100%! Pel que diverses capes pot conduir a  petites  diferències de color.

El gruix de la base depèn de la capacitat del sòl i l'ús, senders, camins per a bicicletes, àrees d'estacionament o carreteres rurals.